Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska"

Cel zbiórki:

Adaptacja budynków i aktywizacja społeczno-zawodowa, wsparcie oraz opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Zebrane środki zostaną przeznaczone na finansowanie prac związanych z adaptacją budynków służących aktywizacji społeczno zawodowej, wsparciu oraz opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Działania rozpoczną się od przeprowadzenia inwentaryzacji i ekspertyzy budynków, które zostały wydzierżawione Stowarzyszeniu przez Urząd Miasta Skierniewice. Następnie będzie opracowany projekt funkcjonalno-użytkowy wykorzystania przekazanych budynków. Są to działania niezbędne jakie musimy przeprowadzić żebyśmy mogli napisać i złożyć projekty w ramach min. Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyremontowanych budynkach o łącznej powierzchni około 2000m2. zostanie utworzony Zakład Aktywizacji Zawodowej dla około 40 osób niepełnosprawnych oraz Dom Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie.


W naszym mieście nie ma tego typu placówek. Osoby niepełnosprawne intelektualnie skazane są na „siedzenie” w domach – my wierzymy, że mogłyby aktywnie żyć. To samo tyczy się ich rodzin, które również mogłyby funkcjonować normalnie. Beneficjentami naszego działania będą nie tylko osoby niepełnosprawne należące do naszego Stowarzyszenia z terenu miasta i regionu. Mamy doświadczenie w realizacji takich działań. W 2014 roku przeprowadziliśmy się do nowej siedziby, której remont prowadziliśmy. Budynek o powierzchni 1200m2 był w takim samym stanie technicznym jak nowo pozyskane budynki. Koszt remontu wyniósł prawie 3 mln zł i trwał półtora roku. Przeprowadziliśmy remont przy udziale środków z PFRON-u.W nowej siedzibie prowadzimy:


- Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II;
- Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy;
- NZOZ Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych;
- Centrum Wolontariatu;
- Biuro Porad Obywatelskich.

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii