Stowarzyszenie Dąb

Cel zbiórki:

Krajoznawstwo - szansą rozwoju dla dzieci

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Stowarzyszenie powstało w 2004 r. i jego celami statutowymi w szczególności jest wszechstronne wspieranie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi, a szczególnie Ciosmów. Obecnie Stowarzyszenie liczy 20 członków.


Poprzez zbiórkę członkowie chcą zrealizować pod hasłem "Krajoznawstwo - szansą rozwoju dla dzieci". Potrzeba 15 tys. zł. Chodzi o organizację zajęć, do których dzieci zamieszkujące tereny wiejskie mają utrudniony dostęp.Zamierzamy zorganizować zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci: plastyczne, ruchowe, sportowe, językowe. Potrzebujemy środków na zatrudnienie instruktorów oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć. Naszymi działaniami planujemy objąć także młodzież - chcemy umożliwić im poznanie najnowszych osiągnięć naukowych poprzez wyjazdy edukacyjne do ośrodków uniwersyteckich czy instytutów naukowych. Realizacja tak postawionego celu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, których rodzice rzadko mogą sami zabezpieczyć takie potrzeby z powodu barier socjalnych, ekonomicznych i geograficznych.


Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną w Ciosmach oraz każdego roku organizuje rajd rowerowy oraz imprezę "Lato na żurawinowym szlaku".
X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii