Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła

Cel zbiórki:

Wsparcie rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Michałowice

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Fundusz św. Jakuba został założony w lutym 2016 roku przy Sanktuarium Św. Jakuba w Więcławicach koło Krakowa, aby wesprzeć rozwój dzieci i młodych ludzi, którzy wykazują się przedsiębiorczością i kreatywnością, mają pomysł na własną przyszłość. Kapituła Funduszu przyznaje raz do roku stypendia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w trzech kategoriach: sport, kultura i sztuka oraz nauka. Wysokość stypendium w tym roku to 1500 zł.

Nie są to stypendia socjalne. Zwyciężą ci, którzy przedstawią najciekawszy "biznes plan" i najmądrzej zainwestują otrzymaną kwotę. Stypendyści otrzymywać będą co miesiąc jedną dziesiątą stypendium w ciągu roku szkolnego 2017/2018, czyli od września do czerwca. Każdy z nich będzie zobowiązany napisać w połowie i na końcu roku szkolnego sprawozdanie z realizacji swojego planu.

Liczymy, że dzięki Funduszowi Św. Jakuba młodzi ludzie rozwiną w sobie ducha przedsiębiorczości, a pisząc plany własnego rozwoju zastanowią się, jak pełniej wykorzystać posiadane talenty. Stypendia mają być też nagrodą i zachętą dla tych, którzy godzą szkołę z dodatkowymi obowiązkami i codziennie walczą ze swoim charakterem - pokonują przeszkody, wstają wcześniej, uczą się czy ćwiczą wytrwale.

Stypendium „Ku czci”
Zostań fundatorem rozwoju młodych talentów upamiętniając drogą Ci osobę, swoją firmę lub nawet siebie samego! Skontaktuj się z nami: (kilometrydobra@swjakub.pl).

Nr konta: 02 1240 4722 1111 0010 6693 8144


X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii