Pracownia Orange w Przededworze

Cel zbiórki:

Wolna Strefa i Pracownia Orange naszym drugim domem. Edukacja, zabawa, integracja, rozwój.

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


W Klubie Młodzieżowym „Wolna Strefa” i Pracowni Orange Przededworze są prowadzone działania profilaktyczne, edukacyjne i wychowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem warunków lokalnej społeczności wiejskiej. Dzieci i młodzież uczestniczą w różnego rodzaju sekcjach takich jak: sekcja sportowa, plastyczna, „rusz głową", radiowa, taneczna oraz język polski. Ponadto kadra, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podopiecznych, jak również ich rodzin, stara się organizować zajęcia zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami i zainteresowaniami. Poprzez działania edukacyjno-wychowawcze staramy się rozwijać zdolności dzieci i młodzieży, wskazujemy wzorce pozytywnego spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim wspomagamy lokalną społeczność w jej integracji. W Pracowni Orange, dzięki szeroko pojętemu wsparciu Fundacji Orange, wdrażamy do oferty innowacyjne działania i zapewniamy odbiorcom dostęp do nowoczesnych technologii.


Pierwszego marca wystartowała kampania Kilometry Dobra organizowana przez Polski Instytut Filantropii.


W tegorocznej edycji, dzieki wsparciu Fundacji Orange udział biorą również Klub Młodzieżowy "Wolna Strefa" i Pracownia Orange Przededworze.


W czasie trwania kampanii, czyli od 01.03.2017 do 3-4.06.2017 będziemy zbierać fundusze na rozwój naszej placówki. Działając pod hasłem: Wolna Strefa i Pracownia Orange naszym drugim domem. Edukacja, zabawa, integracja, rozwój, poprzez wszelkiego rodzaju zbiórki, akcje, eventy, chcemy zebrać środki na poszerzenie oferty klubu i pracowni, doposażenie istniejących sekcji zainteresowań oraz zorganizowanie nowych form aktywności.


 

Zapraszamy do wspierania naszej akcji...


Razem możemy więcej!


Mały gest a znaczy tak wiele!


https://pracownieorange.pl/aktualnosci/13278/filmik-promocyjny


 

Więcej o nas:

https://pracownieorange.pl/pracownia/przededworze/

http://przededworze.wolnastrefa.pl/index.php?id=168

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii