Pracownia Orange w Otłoczynie

Cel zbiórki:

Rozwój pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży z naszego regionu.

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Zebrane środki zostaną przeznaczone na rozwój pracowni multimedialnej w naszym regionie. Pracownia powstała z inicjatywy fundacji Orange i jest wyjątkowym miejscem rozwoju dla naszej lokalnej społeczności.  Na miejscu udostępniamy do użytkowania komputery z dostępem do Internetu, konsole do gier czy telewizory. Korzystanie z tego bogatego wyposażenia umożliwia dostęp do technologii mieszkańcom, którzy nie posiadają takich sprzętów u siebie w domach. Naszym celem jest  wzmocnienie cyfrowych kompetencji lokalnej społeczności i stworzenie przestrzeni do wspólnych działań w dziedzinie technologii. Ponadto, w siedzibie naszej pracowni organizujemy  różnotematyczne kursy czy warsztaty. Młodsi i starsi mieszkańcy mają możliwość integracji w trakcie organizowanych wydarzeń a także w ramach rywalizacji z innymi Pracowniami Orange. Bierzemy udział w rywalizacji, w toku której podejmujemy wyzwania za które otrzymujemy nagrody dla naszej świetlicy i inspirujemy własnymi działaniami inne regiony.


Nasza Pracownia jest miejscem rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych pozbawionym barier związanych z wiekiem, wykształceniem czy statusem społecznym. W dzisiejszych czasach dostęp do technologii jest swego rodzaju oknem na świat – dzięki nim zdobywamy najświeższe informacje na temat wydarzeń na świecie i mamy możliwość dokształcania się w niezliczonych dziedzinach. Człowiek pozbawiony umiejętności korzystania z technologii może czuć się odizolowany od współczesnego świata. Nasza Pracowania umożliwia takim osobom zdobycie kompetencji związanych z  technologiami a także rozwój swych pasji i  integrację z innymi mieszkańcami.


X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii