Pracownia Orange w Huszlewie przy Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie

Cel zbiórki:

Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz organizacja praktycznych warsztatów w zakresie ruchu pieszych i nauka jazdy rowerem

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Zebrane środki w ramach kampanii Kilometry Dobra przeznaczymy na zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego do naszej Pracowni. Na realizację tego celu potrzebujemy 30 000 zł.


Przeprowadzimy warsztaty z przepisów ruchu drogowego, naukę jazdy rowerem oraz Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod patronatem Wójta Gminy Huszlew. Zorganizujemy egzamin na kartę rowerową dla uczniów nie posiadających takiego dokumentu. Zakupione miasteczko wzbogaci naszą Pracownię i szkołę o nowe środki dydaktyczne, ciekawe zajęcia praktyczne, a także pozwoli naszym uczniom utrwalić zdobytą wiedzę z zajęć lekcyjnych.


Dbanie o bezpieczeństwo dzieci to nieustanna praca różnych podmiotów: szkoły, samorządu lokalnego, policji, mediów oraz rodziców. Nie chcemy, aby nasze dzieci „na sucho wkuwały” przepisy. Chcemy, aby rozumiały sens ich stosowania, nabyły umiejętności przewidywania niebezpiecznych sytuacji na drogach oraz szanowały innych uczestników ruchu drogowego. Wiedza w połączeniu z praktyką będzie znakomitą „inwestycją” w przyszłość. Nasze dzieci i młodzież będą w mniejszym stopniu narażone na niebezpieczeństwa występujące na drogach, głównie wypadki.


Będziemy niezmiernie wdzięczni za finansowe wsparcie naszego pomysłu.
Wpłat można dokonywać na nasze konto nr 58 8038 0007 0010 7157 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Łosicach.


Pracownia Orange w Huszlewie działa od września 2015 r. przy Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie. Powstała w ramach programu koordynowanego i finansowanego przez Fundację Orange oraz dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej, mieszkańców Gminy Huszlew i wszystkich naszych sympatyków z całej Polski.


Nasza Pracownia jest nowoczesną multimedialną świetlicą, której celem jest wzrost kompetencji cyfrowych i społecznych naszych mieszkańców. Oferta zajęć skierowana jest najczęściej do dzieci i młodzieży szkolnej. Rozwijamy ich zainteresowania, wyrównujemy ich braki w równym dostępie do edukacji, organizujemy  dla nich warsztaty, kursy, integrujemy społeczność szkolną, wychowujemy oraz zapewniamy opiekę podczas zajęć świetlicowych.


Angażujemy się również w pozyskiwanie środków zewnętrznych, grantów i dotacji. Dzięki temu mamy bogato wyposażoną bazę dydaktyczną, możliwość udziału w ogólnopolskich przedsięwzięciach, w wyjazdach edukacyjnych i wizytach studyjnych.


Wszystkie bieżące informacje na temat naszej działalności można uzyskać na stronie: 


http://pracownieorange.pl/huszlew/


lub pod nr tel. 83 358-03-35, lub drogą mailową: sp.huszlew@gmail.com.


Zostań naszym lokalnym Bohaterem Dobroci. 


c    a    drukarka1    j    k    komp1    l    o    p    q    s    t    v    z

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii