Pracownia Orange w Cieszanowie

Cel zbiórki:

Rozwój pracowni multimedialnej dla dzieci i dorosłych z naszego regionu

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


WIEŚ W RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ I WIRTUALNEJ. Wieś nie musi być nudna! Mobilizujemy mieszkańców wsi do spotkania face to face z nowymi technologiami. Zakładamy gogle, łapiemy za iPad i odważnie wchodzimy w XXI wiek.


Pracownia Orange w Cieszanowie organizowała szkolenie „Aplikacje multimedialne w kulturze i edukacji”, które prowadziła Sylwia Żółkiewska (projektantka aplikacji mobilnych). Dotacja z projektu. Wtedy też zapoznała uczestniczących (dzieci, dorośli) z wirtualną rzeczywistością, przy wykorzystaniu poskładanych tekturowych okularów (których szkła posiadają odwrotną polaryzację przepuszczanego światła). Przez cały zeszły rok liderzy Pracowni jeździli po szkołach gminy i przy wykorzystaniu 3 iPadów z biblioteki uczyli Rozszerzonej Rzeczywistości. Na tym terenie to coś nowego. Dziwnego i zaskakującego. Zaczęły napływać zapytania czy jest możliwe żeby poprowadzić takie zajęcia poza terenem gminy.


Generowanie obrazów i efektów akustycznych poprzez odpowiednie aplikacje to w dzisiejszych czasach klucz do obcowania z XXI wiekiem. Pojmowania świata ze wszystkimi jego elementami. Te technologie zaczynają powoli mieć nad nami przewagę, dlatego każdy musi wiedzieć z czym ma do czynienia. Nie ważne, czy mieszkam na wsi, czy w mieście. Rozwój technologii nie bierze tego pod uwagę a nasza Pracownia jest gotowa wprowadzić użytkowników, zamieszkujących tereny wiejskie naszego powiatu (PODKARPACIE, południowo-wschodni region), w inne oblicze: dźwięku, zapachu czy dotyku. Wchodzić w interakcje z użytkownikiem, który poznaje technologie XXI wieku..


Te wszystkie działania nasunęły liderom pomysł, żeby prowadzić zajęcia z rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości nie tylko w gminie ale także poza nią. Wszystko to wiąże się ze zdobyciem pieniędzy na zakup iPadów, aplikacji i specjalnych okularów (gogli). [Zapotrzebowanie finansowe to 10.000,00 złoty] Ten koszt to inwestycja w rozwój dzieci i młodzieży. Równanie szans.


Pracownia Orange w Cieszanowie działa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Powstała w 2012 roku. Nie ma osobnego budżetu. Pozyskane na działania pieniądze to wyłącznie pozytywnie oceniony wniosek, który został złożony do konkursu. Wsparcie w funkcjonowaniu Pracowni Orange widoczne jest ze strony biblioteki, która jednak musi przede wszystkim dbać o prawidłowe funkcjonowanie swojej instytucji. Główny cel Pracowni Orange w Cieszanowie opiera się na utrzymaniu multimedialnej świetlicy w małym miasteczku (gmina ok. 7600 osób), po to by zapewnić mieszkańcom lepszy dostęp do technologii, wzmocnić ich cyfrowe kompetencje i stworzyć przestrzeń wspólnych działań.


X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii