Pracownia Orange - Przemoście

Cel zbiórki:

Rozszerzenie formy działalności oraz podniesienie standardu zajęć dzięki zakupowi tablicy multimedialnej oraz projektora

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji

Pracownia Orange w Przedmościu została otwarta w październiku 2015 roku, jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Grupa Inicjatywna złożona z Mateusza Krasickiego, Marcina Kuchnickiego, Małgorzata Pinkowskiej, Natalii Szymczak i Jolanty Bagińskiej prowadzi systematyczne działania, których celem jest wzbogacenie oferty pracowni skierowanej do miejscowej społeczności.

Dzięki Kilometrom Dobra pragniemy wzbogacić ofertę Pracowni oraz podnieść standard prowadzonych działań poprzez zakup tablicy multimedialnej i projektora.

 Dlatego prosimy - wesprzyj nasz cel!


Pracownia to miejsce, gdzie każdy może się spotkać, porozmawiać, wypić kawę, uczestniczyć w warsztatach artystycznych i w zajęciach z obsługi najnowszych urządzeń mobilnych oraz Internetu. Nasze motto: „Nauka i integracja drogą do wspólnego sukcesu”

Pomóż nam dojść do tego sukcesu! Wspólnie możemy więcej!


Więcej o nas: https://pracownieorange.pl/pracownia/przedmoscie/                                Facebook: http://tiny.pl/gfj1g

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii