Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

Cel zbiórki:

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz utworzenie i prowadzenie nowych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji

  Naszym największym sukcesem w 2016r było zebranie 62 700,00 złotych czyli1425 metrów dobra w III Ogólnopolskiej Kampanii Kilometry Dobra. Dzięki temu mogliśmy prowadzić  Świetlicę Rewalidacyjno – Rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie po 25 roku życia oraz dofinansować prowadzenie Mieszkań Treningowych. Wszystko to udało nam się zrobić dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz hojności ludzi o wielkim sercu.
W tym roku chcielibyśmy zebrać 100 000 zł. Dzięki tym środkom możliwe będzie dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz dalsze prowadzenie innych form wsparcia dla podopiecznych  ze Stowarzyszenia.
Podopiecznymi Stowarzyszenia są dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW), którzy realizują obowiązek szkolny w placówce z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i  głębokim ze sprzężeniami oraz osoby dorosłe to uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Świetlicy Rewalidacyjno - Rehabilitacyjnej. Ponadto w OREW prowadzone są zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Wsparciem Stowarzyszenia objętych jest 154 dzieci i osób dorosłych.  
X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii