Jarosławskie Kilometry Dobra 2017

Cel zbiórki:

Zakup sprzętu do prowadzenia profilaktyki chorób cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiTowarzystwo Przyjaciół Dzieci, już od prawie stu lat, walczy o prawa dzieci gorzej sytuowanych i niepełnosprawnych, podnosi jakość ich życia, wychowania i edukacji, dba o ich wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, godność, podmiotowość oraz równość szans życiowych.

Stowarzyszenie Sympatyków ZSSChiO swoją działalnością wspiera uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej lub niepełnosprawnych, wyrównuje szanse edukacyjne, chroni i promuje zdrowy tryb życia, a także wspomaga aktywne formy wypoczynku wśród podopiecznych.

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej” przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi,  organizując rehabilitację i pomoc dla dzieci niepełnosprawnych, wspierając szkołę w zakupie różnorodnych, specjalistycznych sprzętów, tworzy od lat warunki wszechstronnego rozwoju, integracji, nauczania, ochrony i promocji zdrowia wśród uczniów.

Wspólny cel oraz udział w Kilometrach Dobra pozwoli nam pozyskać środki na zakup sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i diagnostycznego, który będzie służył długofalowemu działaniu profilaktycznemu dla dzieci i młodzieży

Na ten cel pragniemy zebrać minimum 60 tys. złotych.


Dlatego prosimy – dołącz do nas i wspomóż naszych podopiecznych dowolną kwotą!


Ruch to zdrowie, toteż trzy jarosławskie organizacje postanowiły połączyć siły w celu propagowania zdrowego trybu życia, przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i zachęcania do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży z Jarosławia i okolic.

Kiedy Patrycja – uczennica klasy czwartej technikum – usłyszała jak mogłyby wyglądać w jej szkole lekcje WF, powiedziała: „Tak to nawet ja bym ćwiczyła”.

Dołącz do nas! Wspólnie możemy zrobić więcej!


Więcej o nas: www.tpd.nstrefa.pl    www.zsschiojaroslaw.edu.pl  http://razem-latwiej-11.pl/


Facebook:  https://www.facebook.com/Jarosławskie-Kilometry-DOBRA 

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Partnerzy

Zobacz hymn kampanii