Fundacja Managerska CREATIVE

Cel zbiórki:

Wsparcie w rozwoju i promocję młodych ludzi myślących o swojej karierze naukowej i biznesowej

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiCel zbiórki – Młody Naukowiec – Dojrzały Przedsiębiorca

Zbieramy na działania mające na celu wsparcie w rozwoju i promocję młodych ludzi myślących o swojej karierze naukowej i biznesowej: studentów I i II stopnia, doktorantów i młodych pracowników nauki.
Planujemy:

- wspierać publikację artykułów naukowych, prac badawczych i rozwojowych, niezbędnych do realizowania obranej drogi kariery,
- organizować konferencje on-line zwiększającą szansę na uzyskanie koniecznych punktów naukowych,
- promować młodych adeptów nauki i biznesu poprzez przygotowanie nagrań i wywiadów.

Wierzymy, że promocja nauki i młodych, chcących się uczyć ludzi sprawi, że nastąpią skuteczne, trwałe i efektywne zmiany w świadomości osób biorących udział w realizowanych przez nas projektach, jak i w sposobie postrzegania dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości naukowej oraz biznesowej.

Dziękujemy za Twój czas i chęć pomocy.

Jeśli pragniesz coś zmienić w otaczającej rzeczywistości:

 • na lepsze

 • trwale

 • skutecznie


Zapraszamy do współpracy!

Naszym celem nadrzędnym jest możliwość zapewnienia:

 • edukacji

 • rozwoju

 • nauki przedsiębiorczości

 • wdrażania społecznej odpowiedzialności


oraz kształtowanie młodych talentów w obszarach działalności naukowej i biznesowej.

Od 2014 roku Tworzymy platformę współpracy pomiędzy nauką i biznesem.

Wypracowujemy nowe metody, techniki oraz narzędzia służące trwałemu rozwojowi.

 

Działamy miedzy innymi w obszarach:

 • Promowania młodych pracowników nauki i doktorantów

 • Działalności edukacyjnej, wydawniczej oraz badawczej

 • Popularyzowania wyników badań naukowych oraz nowości wydawniczych

 • Wspierania transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej

 • Promowania i upowszechniania odpowiedzialnego biznesu oraz pomocy w zdobywaniu wiedzy

 • Platformy kontaktów i współpracy (forum wymiany myśli, poglądów i kształtowania opinii)

 • Wspierania wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego a zwłaszcza mieszkańców regionów wiejskich i małych miast oraz działalności na rzecz wspólnot i społeczności lokalnej

 • Działalności na rzecz edukacji, w tym edukacji rozwojowej i międzykulturowej

 • Promowania nauki, kultury, oświaty, wychowania i ekologii
X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii